พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562)

พยากรณ์กรอากาศ 7 วัน (บางแสน)พยากรณ์กรจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่า ณ สถานี EIA University St. และสถานีใกล้เคียง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more

รายงานสภาพอากาศทั่วโลก ณ เวลาปัจจุบัน

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เชื่อมต่อโครงข่ายสถานีตรวจวัดอากาศกับสถานีอื่นๆทั่วโลก โดยทำการวัดค่าอากาศเป็นปัจจุบัน (Real Time) และศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสถานีตรวจวัด ประจำ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ : Click สอบถามเข้ามาได้ที่EIABUU25@gmail.com หรือ038102290 หรือ 061-4858000

Read more

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2562)

พยากรณ์กรอากาศ 7 วัน (บางแสน) จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่า ณ สถานี EIA University St. และสถานีใกล้เคียง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

Read more