7 เรื่องน่ารู้ของพะยูน

1.พะยูนไม่ใช่ปลา : หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าพะยูนเป็นปลาพร้อมยังนิยมเรียกขานกันว่า ?ปลาพะยูน? แต่อันที่จริงพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเล และเป็นสัตว์อายุยืน (ถ้าไม่เสียชีวิตจากน้ำมือมนุษย์เสียก่อน) โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70 ปี มีน้ำหนัก 230-300 กิโลกรัม มีขนาดประมาณ 2.5-3 เมตร 2.พะยูนเป็นสัตว์สงวน : พะยูนเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.

Read more

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน “ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า ”

เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ทีมงานศูนย์ EIA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ในประเด็นการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยมุ่งประเด็นความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ ข้อห่วงกังวล เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลในกระบวนการต่อไป

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด แห่งที่ 2”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายวิวรรธน์ ฐานบรรจง เจ้าหน้าที่วิจัย ลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาเพื่อออกแบบและกำหนดลักษณะการศึกษา ในการประเมินปริมาตรขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาวิจัย ดำเนินการภายใต้โจทย์ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแคมเปนส์ที่จะผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการณ์ภาคเอกชน แก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโยบายรัฐ

Read more

สุดอึ้ง! ‘ภูเขาขยะ’ ในอินเดียจ่อสูงแซงหน้า ‘ทัชมาฮาล’ ในปีหน้า

เอเอฟพี – กองขยะสูงที่สุดในอินเดียซึ่งตั้งตระหง่านราวกับภูเขาย่อมๆ คาดว่าจะมีความสูงแซงหน้า ‘ทัชมาฮาล’ ภายปีหน้า และกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงนิวเดลีซึ่งองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ยกให้เป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษมากสุดในโลก บ่อขยะคาซีปูร์ (Ghazipur) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงนิวเดลีมีพื้นที่มากกว่าสนามฟุตบอล 40 สนามรวมกัน และสูงขึ้นเกือบ 10 เมตรในทุกๆ ปี กลิ่นอันเหม็นคลุ้งของมันยังดึงดูดสัตว์หลายชนิด เช่น

Read more

“ประเทศไทย” สามารถลดการใช้พลาสติกในรูปแบบสมัครใจ โดยเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มได้หมดในปีนี้

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม สำคัญของโลกที่หลายประเทศให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียงเฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตันเท่านั้น  จากการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในรูปแบบสมัครใจลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต ภาพรวม 1 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือย่างดี ทั้งการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ 5 รายใหญ่ ร่วมกันเลิกใช้แคปซีล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถือเป็นการเลิกใช้แคปซีลถึงร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ในกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้จะเลิกใช้แคปซีลได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพลาสติกไมโครบีด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศห้ามผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีด ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  สำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่ให้มีส่วนผสมของสารอ็อกโซ่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกประกาศห้ามนำเข้า ผลิต และจำหน่าย สารอ็อกโซ่ ส่วนการลด เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติกภายในปี 2565 ในเบื้องต้นดำเนินงานโดยสมัครใจทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่มชาหรือกาแฟโดยมีรูปแบบกลวิธีที่หลากหลาย  ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Read more

“เขื่อนป่าสักฯ” เหลือน้ำเพียง13% วอน3จว.ท้ายเขื่อนใช้น้ำอย่างประหยัด

24 พ.ค.62 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบหลายปี และต้องบริหารจัดการน้ำให้ได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ขอให้ประชาชนวางแผนเพาะปลูกใช้น้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหาย นายศุภชัย มโนการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ที่ 126.98 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13.23 % จากปริมาณเก็บกักสูงสุด 960

Read more

“จาการ์ตา” เมืองที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลก

กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียที่มีผู้อยู่อาศัยถึง 10 ล้านคน เป็นเมืองที่กำลังทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง หากไม่มีมาตรการจัดการเร่งด่วน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า บางส่วนของเมืองอาจจมอยู่ใต้น้ำได้ภายในปี 2050 ด้วยความที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลชวา และมีแม่น้ำถึง 13 สายไหลผ่านเมือง จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองบนพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้จะเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้ง และผู้เชี่ยวชาญคาดว่าสถานการณ์กำลังจะแย่กว่าเก่า จะไม่ใช่แค่เกิดน้ำท่วมแบบคาดเดาไม่ได้ แต่เมืองขนาดใหญ่นี้กำลังจะทรุดตัวหายไป แฮรี แอนเดรียส ผู้ศึกษาเรื่องการทรุดตัวของกรุงจาการ์ตามา

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ (วิศวกร) นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง

Read more

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า”

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อมด้วย นางสาวนริศรา สระเศษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) และ นายวิวรรธน์ ฐานบรรจง (เจ้าหน้าที่วิจัย) ลงพื้นที่ภายใต้ “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลมาบข่า” เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในเรื่องการกำหนดขอบแปลงของพื้นที่ศึกษา ความสูงต่ำของพื้นที่ศึกษา การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

Read more

หลอดพลาสติกล้นโลก!! แก้ยาก ถ้า กม.ไม่บังคับ

ปัญหาขยะหลอดพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก เพราะเป็นขยะพลาสติกอันดับต้นๆ ทั้งบนบกและตกลงสู่ทะเล เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เนื่องจากส่วนใหญ่ของหลอดพลาสติกไม่ถูกนำมารีไซเคิล! ถึงแม้มีการรณรงค์ให้เปลี่ยนไปใช้เป็นหลอดกระดาษ หรือหลอดที่นำมาจากธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลายคนคงจำข่าวที่น่าสลดใจได้ เมื่อหลอดพลาสติกไปติดอยู่ในจมูกเต่า ทำให้เขาดูทรมานมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อดึงเอาออกมา แล้วที่ไม่ได้พบสภาพนี้ล่ะ น่าจะยังมีอีก นักสิ่งแวดล้อมเห็นสภาพแล้วก็ขอร้องให้ช่วยกันเลิกใช้เหอะ หลอดพลาสติก พอกันที! เมื่อหันมองสถานการณ์ในบ้านเรา…การรณรงค์ให้เลิกใช้หลอดพลาสติกโดยสมัครใจเริ่มก่อตัวชัดขึ้นในช่วงราว 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่น่าสนใจ

Read more