ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชน ในการร่วมบริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อ สู้ภัยโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สู้ไปด้วยกัน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *