ประมวลภาพงาน การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการวาวาวิลล่า

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณ
1. คณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. คณะทำงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประจำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่ร่วมศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และรวบรวมจัดทำรายงาน กลั่นกรองและพิจารณารายงานจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณมากครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *