สิ่งแวดล้อม : ปัญหาเร่งด่วนของผู้นำทั่วโลก

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกประเทศต้องหาทางแก้ไข ก่อนที่จะสายเกินไป และรัฐบาลทั่วโลก เริ่มหันมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ล่าสุด การประชุมสภาพอากาศโลกของสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 23 ก.ย. “อันโตนิโอ กูเตอร์เรส” เลขาธิการสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งการระดมทุนให้กับกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (จีซีเอฟ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนให้ได้ปีละ 1 แสนล้านดอลลาร์ ภายในปี 2563 เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาและการปรับตัวในประเทศกำลังพัฒนา

แต่เมื่อหันมาดูพฤติกรรมของผู้นำทั่วโลกว่าสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ จะพบว่าผู้นำโลกส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่เลวร้ายจากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เห็นได้จาก10 ผู้นำโลกที่ถือเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์มากที่สุดในโลก และการที่หลายประเทศยังมีมุมมองต่อปัญหานี้ในลักษณะที่โลกไม่ได้มีปัญหาด้านสภาพอากาศเปลี่ยน แม้บางประเทศยังมองว่า โลกมีปัญหาเรื่องนี้แต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *