หลักสูตรพื้นฐาน “การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” รุ่นที่ 1

โอกาสมาถึงแล้ว!! 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” รุ่นที่ 1


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-102-290

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *