พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2562)

พยากรณ์กรอากาศ 7 วัน (บางแสน)
พยากรณ์กรจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่า ณ สถานี EIA University St. และสถานีใกล้เคียง 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *