การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเข้ารับการประเมินจาก ทสจ.ชลบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ) นำทีมงานศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล “โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพรเทพทาวน์โฮม 9/1” จำนวน 124 ยูนิต ก่อนเข้ารับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ณ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *