การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย “การสำรวจปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของบริษัท บางปะอินเวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด แห่งที่ 2”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายวิวรรธน์ ฐานบรรจง เจ้าหน้าที่วิจัย ลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาเพื่อออกแบบและกำหนดลักษณะการศึกษา ในการประเมินปริมาตรขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาในรูปแบบการศึกษาวิจัย ดำเนินการภายใต้โจทย์ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแคมเปนส์ที่จะผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการณ์ภาคเอกชน แก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโยบายรัฐ ด้านการส่งเสริมการประกอบกิจการภาคเอกชน สำหรับการลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ถึง 300 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *