“เขื่อนป่าสักฯ” เหลือน้ำเพียง13% วอน3จว.ท้ายเขื่อนใช้น้ำอย่างประหยัด

24 พ.ค.62 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน้ำน้อยที่สุดในรอบหลายปี และต้องบริหารจัดการน้ำให้ได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ขอให้ประชาชนวางแผนเพาะปลูกใช้น้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหาย

นายศุภชัย มโนการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ที่ 126.98 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13.23 % จากปริมาณเก็บกักสูงสุด 960 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่มีปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักเลย จำเป็นต้องมีการปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนป่าสักอยู่ที่20ลบ.ม./วินาที หรือวันละ1.77ล้านลบ.ม/วัน เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศท้ายเขื่อน 

จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมถึงจังหวัดสระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยาใช้น้ำอย่างประหยัดได้ประโยชน์ที่สุด เพราะต้องบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้พอใช้ไปตลอดเดือนนี้ถึงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมก่อนเข้าฤดูฝน สำหรับปีนี้ถือว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำน้อย จึงขอให้ประชาชนวางแผนเพาะปลูกใช้น้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหาย

ที่มา : แนวหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *