หลักสูตรภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหาร 2562

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *