แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) จัดอยู่ในชั้น Cubozoa (คูโบซัว) เป็นแมงกะพรุนพิษที่ทำให้เสียชีวิตได้บ่อยกว่าแมงกะพรุนชนิดอื่น ๆ แมงกะพรุนกล่องจะมีลำตัวใส รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พบมีอย่างน้อย 36 ชนิด แต่ไม่ได้เป็นอันตรายทุกชนิด บางชนิดทำให้เกิดอาการเจ็บหรือคันเพียงเล็กน้อย หรือเป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็งและเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น มีเพียงบางชนิดที่มีอันตรายทำให้เสียชีวิต เนื่องจากหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *