สกู๊ปกิจกรรม : การประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ)

กิจกรรมการประกวดไอดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *