สก๊ปกิจกรรม : โครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือการวางแผน และสอนเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมวางแผน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ ได้บรรยายในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติการวางแผน และการออกแบบของทีมนักเรียน” และเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมเกมการแข่งขันแก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 25 ทีม จาก 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบรองชนะเลิศ ในการหาตัวแทนของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ แชมป์ออฟเดอะแชมป์ ชิงโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรี ต่อไป

ทั้งนี้ ในการแข่งขันทีมผู้เข้าแข่งขันต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศที่ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่

– รางวัลชนะเลิศสูงสุด โครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ทีม Home Jr.
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

– รางวัลชนะเลิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ทีม alpha Ursa Major
น.ส.ณัฐพร ทองไพจิตร
นายถิรวัตร์ บุญสร้าง

– รางวัลชนะเลิศ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ทีม SHARK SLASHER
นายปรมินทร์ ทวีรส
นายสรรพวัต ทองใบ

– รางวัลชนะเลิศ จังหวัดระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ทีม Home Jr.
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

– รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ทีม พระจันทร์ยิ้ม 6
นางสาวจีรวรรณ เสนาสนะ
นางสาวพัชนิดา จำหน่ายผล

– รางวัลชนะเลิศ จังหวัดตราด
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ทีม TO-BE-NUMBER-ONE
นางสาวตะวัน งามวิไล
นายธนภันทร ยี่หวา

ที่มา : Facebook ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด Junior City Planner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *