การยื่นเอกสารประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนริศรา สระเศษ เจ้าหน้าที่วิจัย ได้ทำการยื่นเอกสารการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้โครงการ” ศึกษาและจัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๐๖๓ เมกะวัตต์ สำหรับขออนุญาตใช้งานภายในกิจการ ของบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *