แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) จัดอยู่ในชั้น Cubozoa (คูโบซัว) เป็นแมงกะพรุนพิษที่ทำให้เสียชีวิตได้บ่อยกว่าแมงกะพรุนชนิดอื่น ๆ แมงกะพรุนกล่องจะมีลำตัวใส รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พบมีอย่างน้อย 36 ชนิด แต่ไม่ได้เป็นอันตรายทุกชนิด บางชนิดทำให้เกิดอาการเจ็บหรือคันเพียงเล็กน้อย หรือเป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็งและเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น มีเพียงบางชนิดที่มีอันตรายทำให้เสียชีวิต เนื่องจากหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว ที่มา

Read more

สกู๊ปกิจกรรม : การประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ)

กิจกรรมการประกวดไอดียธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม S-Booster 2019 (รอบประกวดข้อเสนอโครงการ) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอุสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

Read more

ปักกิ่งปลูกต้นไม้200ล้านต้น สู้ควันพิษแก้วิกฤติโลกร้อน

ความตั้งใจจริงของกรุงปักกิ่ง ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก้วิกฤติสิ่งแวดล้อม หวังใช้ต้นไม้ดูดซับควันพิษ สู้โลกร้อนอย่างยั่งยืน ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มุ่งมั่นแก้ปัญหา เรื่อง ควันพิษ อย่างจริงจัง ด้วยการปลูกต้นไม้ พื้นที่ป่าของจีนเคยต่ำมากเหลือเพียงประมาณ 10% ของประเทศในช่วงปี 1960 แต่ปัจจุบันนั้นผ่านมา 50 ปีแล้ว จีนมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นจากตอนนั้นถึง 2 เท่า และสิ่งที่จีนทำมีดังนี้

Read more

คอสตาริกา’ฉลาดฟื้นฟูป่า ประเทศผู้นำ’หัวใจสีเขียว

ในยุคที่มลพิษทางอากาศ และมลพิษขยะเป็นปัญหาระดับโลก แต่ละประเทศจึงต้องปรับตัว สัปดาห์นี้พาไปทำความรู้จัก “คอสตาริกา” ที่ผู้นำได้ประกาศ…เป็นประเทศแรกในโลกที่จะปลอดพลาสติก และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2021 ด้วยการแบนถ่านหินและพลาสติก เลือกใช้พลังงานสะอาด 100% มีพื้นที่ป่า 55% เพื่อให้ผู้นำประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตได้ศึกษาและเอาเป็นแบบอย่าง คอสตาริกา เป็นประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลางที่มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน

Read more

สก๊ปกิจกรรม : โครงการค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือการวางแผน และสอนเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมวางแผน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสกุล ศิริกิจ ได้บรรยายในหัวข้อ “การลงมือปฏิบัติการวางแผน และการออกแบบของทีมนักเรียน” และเป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมเกมการแข่งขันแก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน

Read more

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลงนามโดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กฎกระทรวงกำหนดให้ ต.บลบางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Read more

แล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี สาเหตุจากเอลนีโญ มาเร็วกว่าทุกปี

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ปีนี้ฤดูร้อนมาเร็ว และมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ โดยเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญเล็กน้อย ทั้งนี้คาดว่าปริมาณฝนปีนี้ จะน้อยลงต่ำกว่าค่าปกติเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ที่ร้อยละ 5 คือ ภาคเหนือปริมาณน้ำฝนลดลงเหลือ 1000 มิลลิเมตร ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงเหลือ

Read more

การนำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย นำเสนองานงวดที่ 4 (Final Report) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการฯ

Read more

บางแสน ‘แพลงก์ตอนบลูม’ น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว

บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม หรือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำชุมชนลงสู่ทะเล ทำให้แพลงก์ตอนได้รับสารอาหาร เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และแพลงก์ตอนเหล่านี้ใช้ออกซิเจนในน้ำทะเลจนหมดและตายลง จึงทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลลดลง ส่งผลให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียว ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จึงทำให้น้ำในชุมชนไหลลงทะเลจำนวนมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว แต่ปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่ลงไปเล่นน้ำแต่อย่างใด สำหรับปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม

Read more

การยื่นเอกสารประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนริศรา สระเศษ เจ้าหน้าที่วิจัย ได้ทำการยื่นเอกสารการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายใต้โครงการ” ศึกษาและจัดทำรายงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๐๖๓

Read more