การลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่สำหรับในการก่อสร้างรีสอร์ท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ เจ้าหน้าที่วิจัย (วิศวกร) ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่ที่ใช้สำหรับในการก่อสร้างรีสอร์ท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตในพื้นที่พัทยา จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ไม่เกินขนาดที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากที่ตั้งรีสอร์ทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553 จึงต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *