การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพการตลาดของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสกุล ศิริกิจ รองหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนวลขวัญ สวาสดิพันธ์ เจ้าหน้าที่วิจัย (วิศวกร) ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อม การศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพการตลาดของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัดมหาชน ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง ได้ทำการลงสำรวจเก็บข้อมูล อาทิ จำนวนของห้องพัก ประเภทและขนาดห้องพัก ว่ามีขนาดใดบ้าง มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งต้นการวิจัยสำหรับการพัฒนาศักยภาพการตลาดของการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการพัฒนาตั้งแต่การออกแบบและตกแต่งภายในห้องพักบริการ การออกแบบและตกแต่งภายนอก การกำหนดมาตรการรองรับการให้บริการ การสำรวจและศึกษาการตลาดในพื้นที่เป้าหมาย การศึกษาพฤติกรรม การรับบริการของกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *