รายงานสภาพอากาศทั่วโลก ณ เวลาปัจจุบัน

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เชื่อมต่อโครงข่ายสถานีตรวจวัดอากาศกับสถานีอื่นๆทั่วโลก โดยทำการวัดค่าอากาศเป็นปัจจุบัน (Real Time) และศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสถานีตรวจวัด ประจำ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ : Click

สอบถามเข้ามาได้ที่
EIABUU25@gmail.com หรือ
038102290 หรือ 
061-4858000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *