พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2562)

พยากรณ์กรอากาศ 7 วัน (บางแสน) จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่า ณ สถานี EIA University St. และสถานีใกล้เคียง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *