ฝุ่นพิษ PM2.5 มาจากไหน?

มากที่สุดคือ ไอเสียดีเซลเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 52%

ที่เหลือตามลำดับดังนี ไอเสียดีเซลเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 52%
เผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง 35%
ฝุ่นละอองทั่วไป และ การก่อสร้าง 8%
ปล่องระบายจากโรงงาน 4%
ดินจากบริเวณที่เป็นพื้นดิน 1%

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *