สกู๊ปกิจกรรม : การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2 โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *